ประวัติองค์กร

บริษัท พยัคฆ์ทรานส์จิสติก จำกัด เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 05755 49000 836 มีศูนย์คัดแยกพัสดุจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ และศูนย์รับพัสดุจำนวน 1 แห่ง อยู่ที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล เลขที่ 133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเดิมดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งภายใต้บริษัท พยัคฆ์ ขนส่ง จำกัด
ปัจจุบันมีคุณนาวี เลาพงษ์สิต (CO-CEO) และคุณกัญญ์วรา เลาพงษ์สิต เป็นผู้บริหาร (CO-CEO) พยัคฆ์ทรานส์จิสติก เริ่มจากเป็นแผนกจัดส่งของบจก.แสงไพบูลย์เชียงราย มีหน้าที่บริหารงานจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด และได้โยกย้ายมาดำเนินงานภายใต้สังกัดของบริษัท พยัคฆ์ ขนส่ง จำกัด ในปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการในการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น และตอบสนองนโยบายการบริหารที่ต้องการรวดเร็วเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจได้อย่างคล่องตัว จึงได้แยกตัวออกมาบริหารงานภายใต้ชื่อบริษัท พยัคฆ์ทรานส์จิสติก จำกัด
โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ ขนส่งสินค้าแบบเหมาลำ (Full Truck Load Delivery), ขนส่งสินค้าแบบรายชิ้น (Cargo / Parcel Delivery) โดยบริษัทมีรถบรรทุกหลากหลายขนาดให้บริการ พร้อมบริการเสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้ว่าจ้าง และยังได้วางแผนเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า แบบออนไลน์เพิ่มเติม พยัคฆ์ทรานส์จิสติก มุ่งเน้นที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ทันสมัยมีมาตรฐาน

บริการของเรา ?

 • บริการขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน ( Full Truck Load )

  เรามีรถหลากหลายประเภทและขนาด โดยบริการรับสินค้าถึงที่จากต้นทางนำส่งถึงปลายทาง

 • บริการขนส่งสินค้าแบบคาร์โก้ / พัสดุใช้ (Cargo and Parcel Delivery)

  บริการขนส่งสินค้าแบบรายชิ้นสู่ลูกค้าปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ด้วยจุดรับสินค้าสินค้า ณ สถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 ไม่ว่าจะเข้ามารับเองที่ศูนย์คัดแยก ต.สันทราย จ.เชียงราย หรือให้นำส่งถึงที่ที่หมายปลายทาง เราพร้อมให้บริการ

 • บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน ( Cross Border and Customs Services )

  จากประสบการณ์งานขนส่งสินค้าหลากหลายชนิด ในเขตชายแดนระหว่างไทย-พม่า และระหว่าง ไทย-ลาว ด้วยศักยภาพ ทั้งด้านงานขนส่ง งานออกของ และพันธมิตรของเรา ที่พร้อมจะดูแลให้การขนส่งของลูกค้าไปถึงจุดหมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว

 • บริการรับฝากสินค้า ( Warehouse Service )

  ศูนย์คัดแยกพัสดุ ขนาดกว่า 800 ตร.ม. เราจัดสรรพื้นที่รองรับการฝากสินค้าแบบกำหนดระยะเวลา พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายสินค้า อีกทั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแลและประสานงานไว้บริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว